Nowości
 

GALA 120 LAT POLSKIEGO RUCHU STOWARZYSZENIOWEGO BRANŻY HUTNICZEJ
1892 – 2012

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

TECHNIKA, LUDZIE, OTOCZENIE

Gmach Sejmu Śląskiego, Katowice, ul. Jagiellońska 25
Katowice, 2.06.2012

 

Komitet Honorowy:

Prof. dr hab. inż. Wiesław BLASCHKE, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa

Prof. dr hab. inż. Jerzy BUZEK, b. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego

Prof. dr hab. inż. Adam GIEREK, członek Parlamentu Europejskiego

Prof. dr hab. inż. Andrzej KARBOWNIK, J.M. Rektor Politechniki Śląskiej w Katowicach

Zygmunt ŁUKASZCZYK, wojewoda  śląski

Ewa MAŃKIEWICZ–CUDNY, Prezes FSNT NOT

Adam MATUSIEWICZ, marszałek województwa śląskiego

Prof. Tomasz MICZKA, J.M. Rektor Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Maria NOWICKA-SKOWRON, J.M. Rektor Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie

Prof. dr hab. inż. Janusz SZPYTKO, Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

Prof. dr hab. inż. Antoni TAJDUŚ, J.M. Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

Piotr USZOK, prezydent miasta Katowice


Organizator
:

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

 

http://www.prezydent.pl/

http://120lat.sitph.pl

www.sitph.pl