Nowości
 

 Konferencja Naukowo-Techniczna pt.
120 lat polskiej branży hutniczej: technika, ludzie, otoczenie

Katowice, 2.06.2012
Gmach Sejmu Śląskiego, Katowice, ul. Jagiellońska 25


 PROGRAM KONFERENCJI

09.00 – recepcja (westybul)

09.00 – 09.55, koncert reprezentacyjnej orkiestry dętej Huty CMC Zawiercie S.A. (westybul)

09.00 – 17.30, wystawa firm branży hutniczej oraz jednostek SITPH (westybul)

Sesja plenarna - sala Sejmu Śląskiego w Katowicach

10.00 -10.10, otwarcie spotkania, powitanie zaproszonych Gości

10.10 – 10.20, Janusz Szpytko: 120 lat polskiego ruchu stowarzyszeniowego w branży hutniczej na tle gospodarczego rozwoju kraju

10.20 – 10.30, Wiesław Blaschke: Wspólne korzenie, tradycje i osiągnięcia górniczych i hutniczych organizacji technicznych

10.30 – 10.45, Jerzy Buzek: Innowacyjność i postęp technologiczny w Polsce i na świecie,zrównoważony rozwój,

10.45 – 11.00, Adam Gierek: Polskie hutnictwo – europejskie problemy

11.00 – 11.15, Mirosław Karbowniczek: Dorobek szkolnictwa wyższego i instytutów w rozwoju polskiej kadry technicznej dla branży hutniczej

11.15 – 11.30, Ewa Mańkiewicz-Cudny: Rola stowarzyszeń naukowo-technicznych w rozwoju gospodarczym krajów UE i Polski

11.30 – 12.00, wręczenie odznaczeń państwowych i stowarzyszeniowych oraz wyróżnień

12.00 – 12.30, wystąpienia zaproszonych Gości

12.30 – 12.45, przerwa

 12.45 – 13.15, uroczystość ślubowania hutniczego – tradycyjne przekucie odkuwki (westybul)

13.15 – 13.45, występ kwartetu saksofonowego Akademii Muzycznej w Katowicach (westybul)

13.45 – 14.15, przerwa

 14.15 – 17.15, sesje tematyczne w sekcjach

Rozwój hutnictwa polskiego na tle światowego (Sesja A)

Rozwój technologii w procesach hutniczych żelaza i stali (Sesja B)

Wybrane aspekty energetyczne w hutnictwie (Sesja C)

Infrastruktura środowiskowa w hutnictwie (Sesja D)

Historia hutnictwa żelaza (Sesja E)


Sesja A, 14.15-15.30, sala Sejmu Śląskiego

Sesja B, 14.15 – 16.00, sala Marmurowa

Sesja C, 16.15 – 17.15, sala Marmurowa

Sesja D, 15.45 – 17.30, sala Sejmu Śląskiego

Sesja E, 14.15-16.30, sala Błękitna17.30 – 18.00, przejazd do Sosnowca

18.00 – 20.30 - spotkanie hutnicze pod kadzią (wymagane zaproszenia), Sosnowiec

pokaz sprzętu firmy Climbex

 

 

SPONSORZY Konferencji

diamentowi:

Arcelormittal Poland S.A., Dąbrowa Górnicza

CLIMBEX S.A., Brzezie k/Opola

zwykli:

Fabryka Elementów Napędowych FENA, Katowice

G.K. FASING S.A., Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych, Katowice

Koksownia Przyjaźń Sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza

PPUH EKO-ENERGIA Sp. z o.o., Kraków

CMC Zawiercie S.APROGRAM - SESJE TEMATYCZNE

 

14.15 – 17.15, sesje tematyczne w sekcjach


Rozwój hutnictwa polskiego na tle światowego (Sesja A)

Rozwój technologii w procesach hutniczych żelaza i stali (Sesja B)

Wybrane aspekty energetyczne w hutnictwie (Sesja C)

Infrastruktura środowiskowa w hutnictwie (Sesja D)

Historia hutnictwa żelaza (Sesja E)

 

 

 Sesja A, 14.15-15.30, sala Sejmu Śląskiego

Rozwój hutnictwa polskiego na tle światowego (przewodniczący: Sobolewski Aleksander) - sala Sejmu Śląskiego


 1. Kozicz Jerzy: Wyzwania dla przemysłu stalowego w Polsce. CMC Zawiercie S.A., Zawiercie.
 2. Szlęk Edward: Myśl techniczna w rozwoju Koksowni Przyjaźń. Koksownia Przyjaźń Sp. z o. o., Dąbrowa Górnicza.
 3. Mierzwiński Stanisław: Rozwój technologiczny polskiego koksownictwa na przełomie XX i XXI wieku. BP Koksoprojekt Sp. z o.o., Zabrze.
 4. Suwak Renata, Czechowski Jerzy, Wojsa Józef: Badania w dziedzinie ceramiki ogniotrwałej dla hutnictwa żelaza - świetna przeszłość i co 
  dalej? Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Gliwice.
 5. Sobolewski Aleksander: Projekt POIG - Inteligentna koksownia spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki - jako przykład 
  współpracy nauki i przemysłu. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze.

 

Sesja B, 14.15 – 16.00, sala Marmurowa

Rozwój technologii w procesach hutniczych żelaza i stali ( przewodniczący: Wyciślik Andrzej) - sala Marmurowa

 

 1. Sińczak Jan, Kowalski Józef, Chyła Paweł, Kowalski Damian: Zamykanie wad wewnętrznych podczas spęczania i wydłużania ciężkich wlewków kuziennych. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków.
 2. Siemiątkowski Zbigniew, Szczerba Marian, Krawczyk Piotr: Obróbka mechaniczna monolitycznych wałów korbowych. Politechnika Radomska, Radom; Celsa Huta Ostrowiec, Ostrowiec Świętokrzyski.
 3. Bieniek Paweł: Rozwój technologii odlewniczej dla hutnictwa żelaza i stali. METALODLEW, Kraków.
 4. Czapka Zbigniew, Śliwa Andrzej: Wymagania materiałowe i konstrukcyjne dla urządzenia do próżniowego odgazowania stali metoda RH. 
  SITPH Koło przy ZM Ropczyce, ZM Ropczyce, Ropczyce; Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych O/Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach.
 5. Latocha Władysław: Osiemdziesiąt lat koksowni w Zdzieszowicach - tradycja i nowoczesność. SITPH Koło przy ArcelorMittal Poland S.A., 
  Oddział w Zdzieszowicach.
 6. Kuder Norbert, Kania Mateusz: Zastosowanie technologii addytywnego wytwarzania w procesie prototypowania produktów. Laureat sesji laureatów Studenckich Kół Naukowych, AGH, Kraków.
 7. Wyciślik Andrzej: Czasopismo Hutnik-Wiadomości Hutnicze - cenne źródło wiedzy. Politechnika Śląska, Katowice.

 

Sesja C, 16.15 – 17.15, sala Marmurowa

Wybrane aspekty energetyczne w hutnictwie (przewodniczący sesji: Więcek Joanna)

 

 1. Lewandowski Leszek: Energetyka wczoraj, dziś i jutro. Koksownia Przyjaźń sp. z o.o., Dąbrowa Górnicza.
 2. Klecan Roman, KałużnyMichał:Zmiany w energetyce krajowej. SITPH Komitet Energetyki, Katowice; TECH MEDIA, Gliwice.
 3. Adrian Henryk, Kowalski Józef, Martynowski Robert, Kowalski Damian, Augustyn - Pieniążek Joanna: Numeryczna analiza procesu obróbki cieplnej wielkogabarytowych odkuwek dla przemysłu energetycznego. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków; Celsa Huta Ostrowiec, Ostrowiec Świętokrzyski.
 4. StephanJerzy:Wybrane problemy efektywnej gospodarki energetycznej w hutnictwie. SITPH Komitet Energetyki, Katowice.

 

Sesja D, 15.45 – 17.30, sala Sejmu Śląskiego

Infrastruktura środowiskowa w hutnictwie (przewodniczący: Smoczek Jarosław) - sala Sejmu Śląskiego


 1. Tłustochowicz Tomasz: Nowoczesne technologie stosowane przy remontach i utrzymaniu ruchu w hutnictwie - proekologiczna gospodarka 
  odpadami i ograniczenie ich ilości. CLIMBEX S.A., Brzezie k/Opola.
 2. Zieliński Wiesław: Maszyny i urządzenia w procesach hutniczych żelaza i stali. ArcelorMittal Service Group Sp.z o.o., Dąbrowa Górnicza.
 3. Smoczek Jarosław, Szpytko Janusz: Ewolucja sposobów sterowania suwnicami hutniczymi w kierunku ich automatyzacji. AGH Akademia 
  Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków.
 4. Szpytko Janusz, Hyla Paweł: Techniki wizyjne w procesach nadzorowania procesu eksploatacji suwnic hutniczych. AGH Akademia 
  Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków.
 5. Gliwiński Marcin: Przydatność studiów technicznych w praktyce na przykładzie branży hutniczej. SITPH Koło CMC Zawiercie, CMC Zawiercie, Zawiercie.
 6. Kozioł Wojciech: Metody harmonogramowania rozładunku kontenerów w terminalu lądowym. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków.
 7. Gazda Michał, Elias Przemysław: Mobilny rejestrator EKG z interfejsem Bluetooth. Laureat sesji laureatów Studenckich Kół 
  Naukowych, AGH, Kraków.

 

Sesja E, 14.15-16.30, sala Błękitna

Historia hutnictwa żelaza (przewodniczący: Kmiecik Stefan) - sala Błękitna

 

 1. 1. Wojewódzki Radosław: Stanisław Staszic i jego plan uprzemysłowienia Zagłębia Staropolskiego. SITPH Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa, Katowice.
 2. Imielski Zygmunt: Jak rodziła się Huta Katowice ? SITPH Oddział w Dąbrowie Górniczej.
 3. Grossman Stanisław: Ludzie, którzy tworzyli polskie hutnictwo. SITPH, Katowice.
 4. Frużyński Adam: Hutnictwo żelaza Śląska. SITPH Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa, Katowice; Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
 5. Psota Alojzy: Koksownie śląskie - wpływ na rozwój hutnictwa. SITPH Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa, Katowice.
 6. Raczka Eugeniusz: Europejski szlak żelaza. SITPH Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa, Katowice.
 7. Jakubowski Mateusz: Non progredi Est regredi - refleksje nad ideologią Stanisława Staszica. Laureat naukowego seminarium 
  staszicowskiego KN Filar, AGH, Kraków.
 8. Sroka Jakub, Tułacz Maciej: Wielki, a jednak tak podobny do nas, czyli czego jeszcze o Stanisławie Staszicu jeszcze nie wiemy. Laureat 
  naukowego seminarium staszicowskiego, KN Caloria, AGH, Kraków.
 9. Kmiecik Stefan: Walenty Roździeński, kuźnik i jego poemat Officina Ferraria. SITPH Komisja Historii i Ochrony Zabytków Hutnictwa, Katowice.
 10. Szpytko Janusz: Wiedza podstawą rozwoju techniki. AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków.