Nowości
 

11-05-2012
W dniu 10 maja 2012 roku na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie odbyło się seminarium naukowe poświęcone wybitnemu działaczowi Stanisławowi Staszicowi zatytułowana „Stanisław Staszic dla współczesności - nowe odczytanie idei staszicowskich”.

Program seminarium jest połączony z uroczystymi obchodami „Dnia Hutnika” w AGH oraz jubileuszem 120 – lecia polskiego ruchu Stowarzyszeniowego w branży hutniczej i górniczej.

Jest to już III seminarium poświęcone tej tematyce, upamiętniające osiągnięcia Stanisława Staszica, organizowane kolejno przez uczelnie o tradycjach staszicowskich: Politechnikę Swiętokrzyską, Politechnikę Warszawską i Akademię Górniczo-Hutniczą. Pierwsze, bardzo interesujące seminarium zostało zorganizowane przez Politechnikę Świętokrzyską, najbliższą spadkobierczynię Szkoły Akademiczno-Górniczej, odbyło się w Kielcach w dniu 28.06.2010 r., przy współudziale Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Muzeum Narodowego w Kielcach.

 Temat seminarium pt. "Stanisław Staszic twórca polskiego wyższego szkolnictwa technicznego" skupiał uwagę na zasługach S. Staszica dla rozwoju nowoczesnego, na poziomie europejskim, polskiego szkolnictwa technicznego, mającego ogromne znaczenie dla późniejszego rozwoju przemysłu na ziemiach polskich.
 W seminarium uczestniczyli wybitni naukowcy, znawcy epoki S. Staszica, od lat zajmujący się jego biografią i osiągnięciami oraz pracownicy uczelni organizatorów i współorganizatorów, którzy wnieśli do seminarium wiele ciekawych aspektów jego działalności.

Patronaty honorowe:
 Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa
 Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
 Senator RP, Rektor PPWSZ w Nowym Targu prof. Stanisław Hodorowicz
 
Komitet honorowy:
 Prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak
 Rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
 Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kurnik
 Rektor Politechniki Warszawskiej
 Prof. dr hab. Regina Renz
 Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś
 Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

Komitet organizacyjny seminarium:
 Prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka - Prorektor – Przewodniczący Honorowy seminarium
 Prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański - Akademia Górniczo-Hutnicza – Przewodniczący Komitetu
 Prof. dr hab. inż. Piotr Czaja – Akademia Górniczo-Hutnicza - z-ca Przewodniczącego
 Prof. dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek -  Akademia Górniczo-Hutnicza - z-ca Przewodniczącego
 Dr Maria Korzec – Akademia Górniczo-Hutnicza - Sekretarz seminarium

Członkowie komitetu:
 Dr inż. Jerzy Kicki – Akademia Górniczo-Hutnicza
 Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Zych- Politechnika Warszawska
 Prof. dr hab. Jerzy Szczepański – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 Dr Franciszek Mróz – Państwowa Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 Prof. dr hab. inż. Wiesław Blaschke - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa w Polsce
 Prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko – Akademia Górniczo-Hutnicza - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce
 Dr inż. Ireneusz Suliga - Akademia Górniczo-Hutnicza
 Dr inż. Mieczysław Ślósarz - Akademia Górniczo-Hutnicza
 Dr inż. Leszek Kurcz – Akademia Górniczo-Hutnicza
 Dr inż. Jan Główka - Muzeum Historii Kielc
 Mgr inż. Gdowska Katarzyna – Akademia Górniczo-Hutnicza

 W trakcie seminarium zostały zaprezentowane nastepujące referaty:
 Prof. Jerzy Szczepański, Prof. Zbigniew Wójcik – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 Koncepcja Staszica a ewolucja szkolnictwa górniczo-hutniczego na ziemiach polskich do początku XX w.

 Prof. Stanisław Wiech – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 Panslawizm Stanisława Staszica.

 Prof. Janusz Szpytko – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce
 Ewolucja zasobów wiedzy w branży hutniczej.

 Prof. Włodzimierz Zych – Politechnika Warszawska
 Staszica dokonania edukacyjne.

 Prof. Zbigniew Wójcik – Polska Akademia Nauk
 Ewolucja idei uprzemysłowienia dorzecza Kamiennej - od Staszica do Centralnego Okręgu Przemysłowego.

 Prof. Adam Piestrzyński, prof. Tadeusz Ratajczak, dr Grzegorz Rzepa – Akademia Górniczo-Hutnicza
 Poglądy Stanisława Staszica na temat rud żelaza a współczesna wiedza geologiczna.

 Prof. Wiesław Blaschke - Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa w Polsce
 Idee staszicowskie w działalności stowarzyszeń górniczych.

 Dr Franciszek Mróz – Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
 Stanisław Staszic – prekursor turystyki i krajoznawstwa w Polsce.

 Ks.prof. Janusz Mączka - Uniwersytet Papieski Jana Pawła II W Krakowie
 Filozofia przyrody Stanisława Staszica.

 Dr Jerzy Kicki - Akademia Górniczo-Hutnicza
 Praktyczny wymiar odczytania idei Stanisława Staszica na progu XXI wieku – działania Fundacji dla AGH na rzecz Szkoły Podstawowej w Nietulisku Dużym.

 Prof. Tadeusz Karwan – Akademia Górniczo-Hutnicza
 Hutnictwo metali nieżelaznych w działalności S. Staszica.

 Marcin Gliwiński – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce
 Przydatność studiów technicznych w praktyce na przykładzie branży hutniczej.

 Radosław Wojewódzki – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce
 Stanisław Staszic i jego plan uprzemysłowienia Zagłębia Staropolskiego.

 Stanisław Grossman – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce
 Rola praktyki i wiedzy inżynierskiej w rozwoju branży hutniczej.

 Mgr inż. Józef Charkot, mgr Wojciech Gawroński, mgr inż. Janusz Wiewiórka - Muzeum Żup Solnych w Wieliczce
 Stanisław Staszic- geolog, podróżnik, patriota.

 Dr Jan Główka – Muzeum Historii Kielc
 Szkoła Akademiczno-Górnicza - nowatorskie idee edukacyjne.

 Dr inż. Paweł Bogacz - Akademia Górniczo - Hutnicza
 Wirtualny przewodnik turystyki przemysłowej Śladami Stanisława Staszica, czyli o nowym sposobie przekazywania idei Staszicowskich.